Collectieve walbeschoeiing aanvraag Groningen

In Hoogkerk (gemeente Groningen) hebben wij een vijftal beschoeiingen mogen vervangen door duurzame kunststof walbeschoeiingen. We hebben gebruik gemaakt van koppelpontons zodat we vanaf de waterzijde de beschoeiingen konden vervangen en de tuinen bespaard konden blijven. Door middel van schroefankers hebben wij de walbeschoeiing verankerd in de grond. Schroefankers hebben als voordeel dat we niet hoeven te graven in de bestaande tuin. Doordat wij 5 beschoeiingen tegelijk mochten vervangen, kon er bespaard worden in de aan en afvoer van machines.