Moet ik vergunning aanvragen voor walbeschoeiing?

Wilt u een damwand, walbeschoeiing of aanlegsteiger laten aanleggen door ons? Dan kan het zo zijn dat er een vergunning aangevraag moet worden. Per gemeente kan dat verschillen. Soms volstaat een zogenaamde flitsvergunning voor de aanleg van beschoeiing.

Kleinere bouwwerken en in- en uitritten kunnen namelijk in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 2 werkdagen wordt verleend. Voor sommige situaties geldt dat voor "werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn" het waterschap regels heeft opgesteld. "Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende." Wilt u zelf meer informatie inwinnen over vergunningen? Neem dan contact op met het waterschap.

Uiteraard kunnen wij alles van u uit handen nemen en kijken wij wat in uw situatie nodig is. Wilt u vrijblijvend contact hierover? Bel ons dan of neem contact op via het contactformulier.